Detta är AVONEX

Den här informationen vänder sig till dig som har multipel skleros, MS, och som har förskrivits AVONEX® (interferonbeta-1a) av din läkare

Tanken är att ge dig grundläggande kunskaper om hur läkemedlet fungerar, vad behandlingen innebär och även en introduktion till sjukdomen MS.

Ju mer du vet om MS och AVONEX, desto enklare och lättare blir det att leva med behandlingen och din sjukdom. Tveka inte att fråga din läkare eller MS-sköterska om det är någonting annat som du undrar över. Och kom ihåg att du är långt ifrån ensam. Omkring 20000 svenskar har MS och varje år får ytterligare cirka 1000 personer diagnosen.

Läs bipacksedeln som ligger i förpackningen med AVONEX före det att du börjar din behandling.Denna information baseras på Produktresumé 09/2019

Granskad/ändrad: 2019-10-18

Medicinskt ansvarig: Marie Allard

 

Biogen-13162

Avonex® Rx F (interferon beta-1a) L03AB07 SPC 09/2019
Läs hela bipacksedeln innan du inleder din behandling.
Indikation:För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS.
Dosering vuxna: Den rekommenderade dosen för behandling av skovvis förlöpande MS är 30 mikrogram (0,5 ml lösning) injicerat intramuskulärt (i.m) en gång per vecka.
Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Avonex kan användas under amning.
Förpackningar: Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram 4x0,5 ml förfylld injektionspenna.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se
Biogen-13045