Detta är AVONEX

Den här informationen vänder sig till dig som har multipel skleros, MS, och som har förskrivits AVONEX® (interferonbeta-1a) av din läkare

Tanken är att ge dig grundläggande kunskaper om hur läkemedlet fungerar, vad behandlingen innebär och även en introduktion till sjukdomen MS.

Ju mer du vet om MS och AVONEX, desto enklare och lättare blir det att leva med behandlingen och din sjukdom. Tveka inte att fråga din läkare eller MS-sköterska om det är någonting annat som du undrar över. Och kom ihåg att du är långt ifrån ensam. Omkring 20000 svenskar har MS och varje år får ytterligare cirka 1000 personer diagnosen.

Läs bipacksedeln som ligger i förpackningen med AVONEX före det att du börjar din behandling.Denna information baseras på Produktresumé 08/2018

Granskad/ändrad: 2018-12-06.

Medicinskt ansvarig: Marie Allard

 

AVO-SWE-0008(3)