Vanliga frågor & svar

Hur förvaras AVONEX?

AVONEX förvaras i kylskåp (vid 2°– 8° C) i originalförpackningen. AVONEX får inte frysas. AVONEX kan också förvaras vid rumstemperatur (mellan 15 °C och 30 °C) i upp till en vecka. Därefter måste den användas och får inte sättas in i kylskåp igen för senare användning.

Kan jag fortsätta resa?

Med AVONEX kan du även i fortsättningen leva ett aktivt liv och till exempel fortsätta resa. Du kan ta med AVONEX och förvara den i rumstemperatur (15° – 30° C) i upp till en vecka. Därefter måste den användas och får inte sättas in i kylskåp igen för senare användning

TIPS: Om du ska resa bort i två veckor kan du planera för att ta en dos precis innan du reser iväg och ta med dig 1 spruta som du kan förvara i u rumstempratur. När du varit bortreest i en vecka använder du sprutan du tagit med dig. Du kan nu vara borta ytligare en vecka och ta nästa dos när du kommer hem. Om du behöver hjälp med att hantera byte av injektionsdag före eller efter resan så kan du tala med din läkare.

Vid längre resor skall du förvara läkemedlet i kylskåp på ditt resmål. Med en AVONEX-kylväska transporterar du enkelt och säkert läkemedlet till ditt resmål. Du kan få en kylväska från din MS-sköterska.

Vad gör jag om jag glömmer en dos?

Om du glömmer din vanliga veckodos ska du göra injektionen så snart du kan. Låt det sedan gå en vecka innan du tar AVONEX igen. Fortsätt att injicera på den nya veckodagen varje vecka. Om du föredrar någon särskild veckodag att göra AVONEX-injektionen bör du tala med din läkare om hur du ska hantera doseringen så att du kan återgå till den veckodagen. Ta inte dubbla injektioner för att kompensera för glömd injektion.

Är det farligt med luftbubblor i sprutan?

Nej, det är inte farligt med luftbubblor i sprutan.

Kan man ta AVONEX om man är gravid?

Om du är gravid, ska du inte börja använda Avonex.
Om du kan bli gravid, måste du använda preventivmedel medan du använder Avonex.
Om du försöker bli gravid eller blivit gravid medan du använder AVONEX ska du tala med din läkare. Du och läkaren kan diskutera om du bör fortsätta behandlingen.
Om du redan är gravid eller tror att du kan vara det, måste du tala med din läkare så fort som möjligt.

 

Kan jag amma?

Om du vill amma ditt barn ska du tala med din läkare först.

Kan jag ta andra läkemedel?

Tala med din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra mediciner. Detta gäller även naturläkemedel och läkemedel som är receptfria.

Hur vet man om behandlingen fungerar?

AVONEX botar inte sjukdomen utan kan bromsa dess förlopp. Läkemedlet kan inte få sjukdomen att gå tillbaka eller reparera tidigare skador. Det innebär att du kanske inte kommer att känna dig bättre. Kanske märker du inte några förändringar över huvud taget. Avonex har genomgått omfattande kliniska studier och visat effekt där man jämfört med patienter som fått placebo (läkemedel utan verkan) eller annan behandling.

Vad gör jag om jag blir sämre?

Kontakta din läkare. Om du upplever att du blir sämre trots behandling med AVONEX kan du ha utvecklat neutraliserande antikroppar mot din behandling. Det kan vara så att du kan behöva byta till en annan behandling.


Avonex® Rx F (interferon beta-1a) L03AB07 SPC 09/2019
Läs hela bipacksedeln innan du inleder din behandling.
Indikation:För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS.
Dosering vuxna: Den rekommenderade dosen för behandling av skovvis förlöpande MS är 30 mikrogram (0,5 ml lösning) injicerat intramuskulärt (i.m) en gång per vecka.
Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Avonex kan användas under amning.
Förpackningar: Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram 4x0,5 ml förfylld injektionspenna.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se
Biogen-13045


För ytterligare information om AVONEX läs bipacksedeln som medföljer ditt läkemedel.

 

 

Biogen-13162