Så här fungerar AVONEX® (interferonbeta-1a)

MS - En sjukdom med många ansikten

MS brukar kallas ”en sjukdom med många ansikten”. Det beror på att symtomen kan skilja sig mycket från person till person och från skov till skov.

Vid MS uppstår inflammation i det fettrika skikt, myelinet, som omsluter nervtrådarna i det centrala nervsystemet, CNS. Inflammationen och nedbrytningen av myelinet hämmar överföringen av nervsignalerna i nervtrådarna vilket resulterar i olika typer av symtom.

Vilka symtom som uppkommer beror på var i CNS inflammationen uppstår. Därför är det viktigt att ha en helhetssyn på MS-behandling och att se till hela människans välmående.

Hur verkar AVONEX

Man tror att sjukdomen MS är autoimmun. Det betyder att det är kroppens immunförsvar som angriper den egna vävnaden vilket leder till inflammation på myelinet. Genom att bromsa kroppens eget immunsystem från att skada myelinet kan AVONEX påverka sjukdomsutvecklingen på flera sätt.

Vilka får behandling med AVONEX?

AVONEX kan bromsa funktionsnedsättningen och kan reducera antalet skov. AVONEX används för behandling av så kallad skovvis förlöpande Multipel Skleros (MS). AVONEX kan också användas av personer som haft ett enda skov, men där risken för att utveckla MS är hög.

Fördröjer sjukdomsförloppet

Effekten av behandling vid MS kan inte endast bedömas i antalet skov.

Den viktigaste aspekten i behandlingen är effekten på sjukdomsförloppet. Med det menas den gradvisa funktionsnedsättning, till exempel nedsatt muskelkontroll, känselfunktion eller kognitiv förmåga (att tänka, planera och minnas), som sjukdomen kan leda till.

Flera studier visar att AVONEX kan fördröja sjukdomsförloppet genom att minska antalet skov och hämma utvecklingen av funktionsnedsättning.

Vad är skov?

Med skov menas en tillfällig försämring av sjukdomen som orsakas av den uppkomna inflammationen i CNS och som resulterar i olika symtom.

Det kan vara ett nytt MS-symtom eller ett tidigare symtom som tilltar under en tid, för att sedan oftast försvinna. Graden och typen av symtom beror bland annat på hur omfattande inflammationen är samt vilka områden i CNS som är drabbade.

Det kan vara ett lindrigt skov, såsom en domning i ett begränsat hudområde, eller ett mer dramatiskt skov med förlamningar i en eller flera delar av kroppen. Skoven läker oftast ut men inflammationen kan lämna ärr och ibland bestående symtom.

Antalet skov kan variera kraftigt från en person till en annan. AVONEX kan minska antalet skov med en tredjedel. Det innebär att man fortfarande kan få skov trots medicinering. Ett skov betyder därför inte att behandlingen inte fungerar. 

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan AVONEX orsaka biverkningar. Några biverkningar är mer vanliga medan andra endast upplevs av några få. Tala alltid med din läkare om du upplever andra biverkningar än de som beskrivs här. För en komplett översikt av biverkningar, läs bipacksedeln. Vid allvarliga biverkningar såsom leverbiverkningar, allvarliga allergiska reaktioner eller depression ska du omgående kontakta din behanlande läkare.

 

Influensaliknande symtom

De vanligaste biverkningarna vid behandling med AVONEX är influensaliknande symtom som huvudvärk, feber, frossa och muskelvärk. Detta beror på att immunförsvaret påverkas, precis som det gör vid en vanlig infektion. Symtomen startar i regel 2-6 timmar efter injektionen och avtar inom ett dygn. Besvären är vanligare i början av behandlingen och minskar oftast med tiden.

 


Hudbiverkningar

Hudreaktioner på injektionsstället kan förekomma med AVONEX. Tänk på att byta injektionsställe varje vecka.

 

Lindra besvären

För att lindra influensaliknande symtom kan man ta smärtstillande eller febernedsättande medel i samband med injektionen och dagen efter. Det kan också vara bra att pröva att ta injektionen vid olika tidpunkter på dygnet.

Prata med din MS sjuksköterska om vad som är bäst för just dig. 

 

Så här tar du AVONEX PEN

De allra flesta väljer att ta sin injektion själv. Din MS-sköterska ger dig den träning du behöver så att du känner dig trygg med behandlingen. Även om du bara tar AVONEX en gång i veckan, kan det komma perioder då behandlingen känns motig. Tala då med MS-sköterskan. Genom att berätta hur du känner kan du få råd och stöd för att hålla motivationen uppe.

* AVONEX rekommenderas att ges i lårets utsida.

* AVONEX: En injektion i veckan
 

Instruktionsfilm för AVONEX PEN

AVONEX PEN

AVONEX PEN är den första helt integrerade engångsinjektorn för MS behandling, utvecklad för att underlätta din behandling med AVONEX. Med några enkla handgrepp är pennan klar för användning och med ett ”klick” tar du veckans dos av AVONEX.

Inför din behandlingsstart med AVONEX kommer din MS-sköterska att visa dig AVONEX PEN och ge dig instruktioner hur den skall användas.

AVONEX PEN levereras i en förpackning med 4 st AVONEX PEN som räcker till 4 veckors behandling. Förpackningen innehåller också de 4 kanyler som behövs, individuellt förpackade, samt en utförlig instruktionsguide.

 

Biogen-13162


Avonex® Rx F (interferon beta-1a) L03AB07 SPC 09/2019
Läs hela bipacksedeln innan du inleder din behandling.
Indikation:För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS.
Dosering vuxna: Den rekommenderade dosen för behandling av skovvis förlöpande MS är 30 mikrogram (0,5 ml lösning) injicerat intramuskulärt (i.m) en gång per vecka.
Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Avonex kan användas under amning.
Förpackningar: Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram 4x0,5 ml förfylld injektionspenna.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se
Biogen-13045