Vem kan behandlas med AVONEX

 

AVONEX redan efter första skovet

AVONEX är godkänt för tidig behandling. Det innebär att behandlingen kan påbörjas redan efter ett skov om man samtidigt, med magnetkamera, kan se MS-typiska förändringar i det centrala nervsystemet.

Vid MS sker en nedbrytning av cellerna i hjärnan vilket är en process som kan starta tidigt i sjukdomsförloppet.

Redan innan det första skovet har sjukdomen ofta varit aktiv en tid utan att man har märkt något. Sådana inflammatoriska attacker som inte gett några märkbara symtom kallas för tysta skov.

I efterhand kan man med magnetkameraundersökning, MRT, se spår efter dessa tysta skov då man ser ärrbildningar efter tidigare inflammationer.

 

Motivationen viktig för behandlingen

Den egna motivationen spelar stor roll för att behandlingen skall fungera. Även om det finns tillfällen då det känns motigt är det viktigt att du följer din läkares ordination.

AVONEX botar inte sjukdomen utan är en bromsmedicin och därför kan det hända att du ändå får skov. Det innebär alltså inte att läkemedlet inte fungerar. Tvärtom, med AVONEX kan sjukdomsutvecklingen minska på sikt.

Tveka inte att tala med din läkare eller sjuksköterska om du är orolig för om behandlingen verkar eller om du känner att motivationen tryter.

 

Biogen-13162


Avonex® Rx F (interferon beta-1a) L03AB07 SPC 09/2019
Läs hela bipacksedeln innan du inleder din behandling.
Indikation:För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS.
Dosering vuxna: Den rekommenderade dosen för behandling av skovvis förlöpande MS är 30 mikrogram (0,5 ml lösning) injicerat intramuskulärt (i.m) en gång per vecka.
Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Avonex kan användas under amning.
Förpackningar: Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram 4x0,5 ml förfylld injektionspenna.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se
Biogen-13045